Verstopte vaatwasserafvoer

De vaatwasserafvoer is in vrijwel alle gevallen dezelfde afvoer als die van de gootsteen, maar omdat de vaatwasser het afwaswater met hoge snelheid afpompt geeft de vaatwasser meestal als eerste het signaal dat uw keukenafvoer verstopt raakt.  In het gebruik van de vaatwasser schuilt meestal ook de oorzaak van de verstopping. In nieuwere woningen liggen de afvoeren bijna altijd vlak in de dekvloer gestort, en blijft er altijd wat water in de afvoer staan. In de meeste huishoudens wordt de vaatwasser  laat in de avond aangezet. Het vette afwaswater ligt de hele nacht in de afvoer, koelt af, en stolt, en omdat dit een dagelijks terugkerende routine is, groeit de gootsteenafvoer langzaam dicht met vet, over een grote lengte.

In eerste instantie kunt u uw gootsteen meestal nog gewoon leeg laten lopen, maar als de vaatwasser afpompt ziet u het water in de gootsteen omhoog komen, omdat de doorgang van de afvoer het afpompen van de vaatwasser niet meer bij kan houden.

verstopte vaatwasserafvoer

Als deze signalen zich aandienen ontkomt u er niet aan dat u uw vaatwasser- en gootsteenafvoer professioneel moet laten reinigen, en in dat geval neemt u het best meteen contact op met de Gootsteenontstopper. De Gootsteenontstopper weet als geen ander een met vet dichtgegroeide leiding te reinigen, en u zult merken dat na de reinigingsbeurt de vaatwasser en uw gootsteen weer leeg lopen als nooit te voren, en u tevens verlost bent van hinderlijke borrelende geluiden die soms te pas en te onpas uit de gootsteen lijken te komen.

Voor het ontstoppen vaatwasserafvoer heeft het gebruik van chemische gootsteenontstoppers geen enkele zin. In een enkel geval lost het chemische goedje de verstopping voor korte tijd op, maar de kans op schade aan uw afvoeren of gootsteen door verbranding is aanzienlijk, en als het middel de verstopping niet tijdelijk oplost bemoeilijken de bijtende chemicaliën het ontstoppingswerk aanmerkerkelijk.

De ervaring leert dat vaatwasser- en gootsteenafvoeren door de moderne bouwwijze na verloop van tijd telkens weer verstopt raken, alle goede zorgen ten spijt. De Gootsteenontstopper doet u graag een vrijblijvend voorstel voor het uitvoeren van een preventieve periodieke reinigingsbeurt van uw afvoeren, u komt dan nooit meer voor onaangename verrassingen te staan.

RioolontstoppingsbrigadeHeeft u een verstopt riool of een verstopt toilet, belt u dan met de Rioolontstoppingsbrigade