Oorzaken van verstopping

Waarom verstopt mijn keukenafvoer telkens weer?

Oorzaken van verstopping zijn heel verschillend. In veel gevallen groeit de keukenafvoer dicht met vet, simpelweg vanwege het feit dat er onzorgvuldig met de gootsteenafvoer omgegaan wordt. Dagelijks alle vette vaat afspoelen in de gootsteen betekent automatisch dat er veel vet in de afvoer terecht komt, dit blijft plakken, en laat de afvoer op enig moment dichtgroeien.

In veel gevallen groeit de keukenafvoer regelmatig dicht, terwijl men er uiterst zorgvuldig mee om gaat. In dat geval ligt het voor de hand dat de oorzaak van de verstopping in de wijze van aanleg van het riool gezocht moet worden.

In oudere woningen is het rioolstelsel vaak nog uitgevoerd in gietijzer. Gietijzer is vrijwel altijd roestig en ruw aan de binnenzijde. Vaak is de diameter van de buis onder te keuken te groot voor de aangeboden hoeveelheid afvalwater, en ook gietijzeren standleidingen slibben langzaam dicht door langsstromend vet water. Afhankelijk van het gebruik is het verstandig een gietijzeren standleiding en horizontaal traject eens in de drie jaar compleet te laten reinigen om een goede doorstroming te kunnen garanderen.

Nieuwbouwwoningen vanaf de jaren 80

Vanaf de jaren tachtig zijn appartementen in vrijwel alle gevallen voorzien van afvoeren die in de dekvloer gestort zijn. Vrijwel zonder uitzondering liggen deze afvoeren te vlak, of soms iets oplopend naar de standleiding. Afvoeren die op deze wijze zijn aangelegd zullen altijd weer verstopt raken. Doorgaans laat de eerste verstopping van de gootsteen zich na een jaar of vijf na ingebruikname van een nieuwe woning zien, maar vanwege het feit dat de toegang tot het traject in de vloer vaak bemoeilijkt wordt door toepassing van haakse bochten boven de vloer keert de verstopping daarna regelmatiger terug, en komt het veelvuldig voor dat een keukenafvoer in een nieuwbouwwoning jaarlijks ontstopt moet worden.

Dat nieuwbouwwoningen ondanks de toepassing van de modernste materialen op het gebied van duurzaamheid, vindt men ook terug in de wijze van aanleg van het riool in begane grond nieuwbouwwoningen. De laatste jaren worden nieuwbouwwoningen steeds vaker opgeleverd zonder kruipruimte. Het rioolstelsel onder de woning ligt los in het zand, en is onbereikbaar van buitenaf. Ten tijde van aanleg zal het riool ongetwijfeld keurig op afschot naar het hoofdriool gelopen hebben, maar in de loop der tijd zakt de grond onder de woning hoe dan ook in, en gaan de afvoeren oplopen in de richting van de gevel. Als gevolg van stilstaand water in de oplopende afvoer, zal deze vervetten en steeds sneller dichtgroeien met vet.

Verkeerde diameters

Het toepassen van een te grote of te kleine diameter buis leidt te allen tijde tot verstoppingen, en is van alle tijden. Verkeerde diameters komen wij zowel in gietijzer als kunststof afvoeren tegen.

Te veel haakse bochten en T-stukken

Pvc hulpstukken, buis en lijm zijn in elke bouwmarkt te koop, dus kan iedereen een afvoer aanleggen. Het in elkaar lijmen van pvc buizen met de bijbehorende hulpstukken lijkt een fluitje van een cent, en het is een feit dat ook een totaal verkeerd aangelegd traject in eerste instantie, als al het materiaal nog nieuw en schoon is, ogenschijnlijk uitstekend zal functioneren. Er is echter wel degelijk enige theoretische kennis nodig om een gootsteenafvoer op de juiste wijze aan te leggen, een correct aangelegde keukenafvoer zal bij goed gebruik niet gauw verstopt raken.

Onbereikbare verstoppingen

Een ander veel voorkomend fenomeen is de onbereikbare verstopping die door onoordeelkundige aanleg voorkomt. De onbereikbare verstopping ontstaat door het verkeerd toepassen van een 90 graden t-stuk in de afvoer. Alle bestaande apparatuur volgt de leiding. Als een binnenkomende leiding door een haaks t stuk is gesplitst naar bijvoorbeeld de gootsteen en een wasmachine gaat de ontstoppingsapparatuur van de wasmachine naar de gootsteen en vice versa, maar wordt het verstopte gedeelte nooit bereikt. In die gevallen kan hak- en breekwerk onvermijdelijk zijn. Denk dus goed na voor u zelf uw gootsteenafvoer aanlegt of dit werk aan een handige kennis overlaat. Het voordeel van de goedkope aanleg resulteert vaak in hoge kosten en ongemak op de langere termijn.

RioolontstoppingsbrigadeHeeft u een verstopt riool of een verstopt toilet, belt u dan met de Rioolontstoppingsbrigade