Onderhoud van uw gootsteen

Onderhoud van uw GootsteenOnderhoud van uw gootsteen is belangrijker dan u denkt. Er zijn een aantal manieren om uw gootsteen langere tijd goed te laten functioneren. In nieuwbouwwoningen is het zo goed als onvermijdelijk dat de keukenafvoer op enige termijn verstopt raakt, het is echter wel degelijk mogelijk om de tussenliggende periodes te verlengen door onderhoud en zorgvuldig gebruik.

Zorgvuldig gebruik

Onder zorgvuldig gebruik verstaan we het afnemen van de vette vaat met keukenpapier voor het in de vaatwasser of gootsteen gaat, immers, vet wat de afvoer niet in gaat, kan zich ook niet vastzetten. Het afspoelen met heet water voor het in de vaatwasser gezet wordt is vrij zinloos, omdat het dezelfde afvoer in gaat.

Aanzetten van de vaatwasser en eco stand

In veel huishoudens is het de gewoonte de vaatwasser op eco stand aan te zetten, vlak voor het slapen gaan. In dat geval wordt de vaat met vrij weinig en koud water gereinigd, en het afvalwater, een vettig schuim, wordt de keukenafvoer ingepompt. In trajecten die te vlak liggen, zoals in nieuwere woningen bijna altijd het geval is, krijgt het vette schuim gedurende de nacht kans om volledig af te koelen, te stollen, en zich te hechten aan de buis. Het is met betrekking tot het verstoppen van de gootsteenafvoer verstandiger de vaatwasser te programmeren naar een tijdstip waarop er in de keuken water doorgespoeld wordt, zodat het vette schuim ook afgevoerd wordt.

Onderhoud

In veel huishoudens wordt er preventief zo nu en dan chemische gootsteenontstopper in de keukenafvoer gegooid, om verstoppingen te voorkomen. Bijna alle chemische gootsteenontstoppers zijn op basis van Natronloog, wat in contact met water actief wordt, de hitte die bij die reactie vrij komt brand de verstopping als het ware weg. Ondanks het feit dat deze middelen als gootsteenontstopper verkocht worden, doen ze zo goed als niets op de vetverstopping zoals die zich in de gootsteenafvoer voor doet. Chemische gootsteenontstopper werkt eigenlijk uitsluitend om de haren in een slecht lopende douche- of badafvoer te verbranden. Bij een totale blokkade is het hoe dan ook af te raden dergelijke middelen toe te passen, vanwege het feit dat ze de pvc leiding, koppelingen en verlijmingen, ernstig kunnen aantasten.

Wat kunt u dan wel doen?

Regelmatig uw gootsteenafvoer reinigen met soda

De verstopping van de keukenafvoer bestaat voornamelijk uit een mengsel van vet en zeep. Dit wordt een harde laag, en uiteindelijk zit de afvoer over een grotere lengte compleet dicht met dit mengsel van vet en zeep. Zo lang er nog voldoende doorstroming is, kunt u het beste eerst de heetwaterkraan een tijdje laten stromen. Op deze manier wordt de gehele buis warm, en ook de vette inhoud zal wat meer in de richting van het smeltpunt gaan. Als u op dat moment de spoelbak geheel vult met heet water waarin u een aanzienlijke hoeveelheid huishoud soda oplost, en de plug er uit trekt, stroomt het hete water met de krachtige ontvetter die soda is, door de warme vette buis. Na een minuut of tien nogmaals een spoelbak heet water doorspoelen voert het in de tussentijd ingeweekte vet weg. Op deze wijze wordt er vetafzetting afgebouwd. Hoe vaak u dit moet doen verschilt per huishouden en wijze van aanleg, maar het kan geen kwaad om deze handeling wekelijks uit te voeren. Het zal de periode tussen verstoppingen hoe dan ook aanzienlijk verlengen.

Mocht uw gootsteen ondanks alle goede zorg en inspanning toch verstopt raken, dan schakelt u natuurlijk het best de specialist van gootsteenontstopper Amsterdam in. Als dé gootsteenontstopper van Amsterdam uw keukenafvoer onder handen heeft genomen, weet u zeker dat uw gootsteen voor lange tijd weer soepel afvoert. Bel vandaag nog voor een afspraak, en krijg direct een gootsteenontstopper met kennis van zaken aan de lijn.

RioolontstoppingsbrigadeHeeft u een verstopt riool of een verstopt toilet, belt u dan met de Rioolontstoppingsbrigade